receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
Fosfor

Hořčík

Chrom

Jód

Selen

Vápník

Železo

Zinek

Minerály

Anglické přísloví - Utíká-li, nejez ho.

Existuje přibližně dvacet minerálů, které se podílejí na složení našeho organismu; tvoří 5% hmotnosti našeho těla, což u dospělého o hmotnosti 70 kg odpovídá asi 3,5 kg. Minerály se v našem těle neustále obnovují - každý den se spolu s močí, stolicí, potem a jinými sekrety vyloučí asi 30 gramů minerálů, které musí být prostřednictvím potravy nezbytně nahrazeny.

Nejdůležitějším zdrojem minerálů je strava rostlinného původu ve svém přirozeném stavu. Naopak v masité stravě a ve stravě založené na rafinovaných výrobcích je minerálů spíše nedostatek. Toto je ještě znásobeno faktem, že následkem intenzivního používání anorganických hnojiv se půda neustále ochuzuje o minerály. Skutečnost může být dokonce taková, že výrobky, které nakupujeme na trhu, obsahují méně minerálů než kolik by měly mít podle tabulek chemického složení potravin. Obsahu minerálů ve stravě bychom proto měli věnovat zvláštní pozornost (především pokud jde o obsah vápníku a železa).

MUDr.Peter Pribiš