receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
ZpětFosfor

Prakticky všechen fosfor v našem organismu se nachází v kostech a zubech, v kombinaci s vápníkem.

Množství fosforu, který přijímáme v potravě, by mělo být úměrně množství vápníku. Fosfor je bohatě obsažen ve všech potravinách rostlinného i živočišného původu, proto se nemusíme obávat o jeho nedostatek.

V poměru k přijímanému vápníku představuje problém spíše nadbytek fosforu. K tomu dochází zejména při výživě bohaté na maso, které obsahuje mnoho fosforu a velmi málo vápníku (ve vepřovém mase je až desetkrát více fosforu než vápníku). Nadbytek fosforu v masité stravě zapříčiňuje horší využívání vápníku v našem organismu a je dalším faktorem, vysvětlujícím častý výskyt osteoporózy u žen, které konzumují hodně masa.

V potravinách rostlinného původu, a také v mléce a vejcích, se množství fosforu vzhledem k množství vápníku udržuje v daleko vyváženějším poměru. Při ovolaktovegetariánské stravě proto neexistuje nebezpečí nadbytečného příjmu fosforu.