receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitEVU 2001 Istanbul
Evropský kongres EVU 2001
zpětReportáž:

Evropská vegetariánská unie v Praze

Nic na světě není tak mohutné jako myšlenka, které nastal čas.

Viktor Hugo


Sobotní dopoledne vyplnila většině účastníků prohlídka památek Prahy. Prohlídku vedla Bára Bolomská z Olomouce.

Po obědě začala vlastní výroční konference EVU. Konala se v hotelu Luník (kousek od náměstí Míru), kde byli hosté také ubytováni.

Schůzi řídil prezident EVU - MUDr. Igor Bukovský z Bratislavy a sekretářka paní Sigrid De Leo (Švýcarsko). Na programu byla projednávána podpora vegetariánských společností z různých zemí Evropy a sblížení jejich členů. EVU se v současnosti soustředí na země bývalého východního bloku, kde obrovské změny vytvořily prostor pro nové myšlenky a kde vegetariánství nachází vnímavé publikum.

Spolupráci mezi členskými organizacemi podporuje prostřednictvým čtvrtročníku "European Vegetarian", v kterém uvádí všechny události, trendy, změny, aktivity a iniciativy, které souvisí s vegetariánstvím. Nejdůležitejším aspektem je stále osobní kontakt mezi vegetariány v celé Evropě, při kterém se vytváří mezinárodní komunikace, výměna názorů a poznatků a také vzájemná pomoc. Za tímto účelem se každý druhý rok organizuje Evropský vegetariánský kongres, na kterém kvalifikovaní odborníci informují prostředníctvím přednášek a kurzů o současném dění, objevech a výsledcích výzkumů. S Českou republikou (ČSVV) se výhledově počítá jako s organizátorem některého z dalších kongresů (asi rok 2005). Pro aktivní členy se připravují intenzivní školení ďalšího vzdělávaní ve formě EVU-seminářů, které jsou zaměřené na rozvoj vědomostí v speciálních oblastech.

Na výroční schůzi byla Česká společnost pro výživu a vegetariánství oficiálně přijata za člena Evropské vegetariánské unie a bylo jí navrženo mít svého zástupce ve výboru EVU.

Hlavní organizátor kongresu Victor Ananias ( pozn: s Viktorem byl na vegetarian.cz publikován rozhovor) informoval o průběhu příprav Evropského vegetaránského kongresu v roce 2001 v Turecku v Istanbulu. Přivezl s sebou pozvánky a pěkné plakáty. Viktor všechny přítomné srdečně pozval na kongres.

Webmaster EVU Andreas Moser z Německa vytváří tým spolupracovníků, kteří se podílejí na internetové prezentaci EVU. Počítá se s lokalizací stránek EVU do různých evropských jazyků. V současné době již překlady do některých jazyků fungují, například také do slovenštiny. (pozn: aktuální informace - Česká lokalizace bude na stránkách ČSVV). Proběhlo zde hlasování o nové internetové adrese, byl vybrán návrh www.europen-vegetarian.org

President EVU předává květiny Jan Burian a Horst Garthoff (Německo)

Závěrem setkání byly předány květiny paní Sigrid De Leo (Švýcarsko) a Hildegund Scholvien (Německo) jako symbolický dík za jejich obětavou práci v EVU. Závěru výroční schůze EVU se zúčastnil písničkář, spisovatel a cestovatel Jan Burian, kterého přítomní přivítali potleskem. Celé setkání proběhlo v příjemné přátelské, atmosféře. Bylo zcela neformální a účastníci navázali přátelské vztahy s vegetariány v Evropě.