receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět

Vegetarian.cz představuje :

Dr.Tomáš Husák

Speciální rozhovor pro vegetarian.cz

Promovaný matematik, kandidát biologických věd, náš přední a světově uznávaný odborník v oboru výživy a ochrany zdraví. Pracoval v lékařském výzkumu, kde měl možnost nashromáždit tisíce údajů z celého světa, absolvoval roční stáž na univerzitě v Edinburghu. Půl roku působil na universitě v Paříži.

Řadu let působil v Mezinárodní federaci pro zpracování dat zabývající se hodnocením údajů o zdraví. Působí v dalších organizací zkoumající otázky zdraví pomocí výpočetní techniky a matematicko - statistických metod.

Své celoživotní poznatky a názory uložil do svých knih: Rakovině zabráníš, Jak si zachráníte život a zdraví a zatím poslední Stop nemocem. Informace v těchto knihách se opírají vědecké poznatky a statistické údaje z tisíců odborných časopisů a děl publikovaných ve všech světových jazycích.

Jeho pojetí zdraví, racionální výživy se diametrálně liší rozchází se stanovisky a doporučeními našich "oficiálních" odborníků" a proto byl po léta umlčován, okřikován a zesměšňován. Jeho publikace dávají nejenom odpověď, kdo měl kdo a má - co se výživy týče - pravdu a kdo hlásá mylné informace. Je to jeden z nejzávažnějších hlasů, jaký kdy u nás k této problematice zazněl. Odborně spolupracuje s vegetarian.cz