receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czzpět          Exkluzivní rozhovory pro vegetarian.cz

                PhDr. Tereza Vandrovcová I.část

Připravili jsme po vás rozhovor s PhDr. Terezou Vandrovcovou, autorkou nedávno vydané knihy Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe a organizátorky mezinárodní konference Critical Animal Studies.


PhDr. Tereza Vandrovcová
je absolventka katedry sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spoluorganizátorka a mluvčí iniciativy Veggie Parade, vedoucí Odborné sekce ochrany zvířat Strany zelených a doktorandka snažící se v rámci svého výzkumného projektu zpopularizovat obor Human - Animal Studies na české akademické sféře.Vegetarian.cz: Může zviditelnění vztahů lidí a zvířat v českém akademickém prostředí ukázat na lhostejnost s jakou se k vivisekci u nás přistupuje?

Tereza Vandrovcová: Určitě to může pomoci urychlit změny. Pouliční aktivismus je sice důležitá věc, ale jeho účinek se často projeví až s větším časovým odstupem. Mám na mysli to, že nejprve obvykle míří na proměnu veřejného mínění, která se následně projeví ve změně zákonů, a zákon pak teprve reguluje, co věda smí a co nesmí dělat. Když ale otevřeme diskuzi na akademické půdě, máme šanci vstoupit přímo do diskursu vědy a komunikovat na stejné rovině.

Myslím, že když například nějaký sociolog odhalí, kolik pokusů se dělá zbytečně a zanalyzuje mechanismy, které vedou k potlačení etického znepokojení, tak to může napomoci ke kritické reflexi lidí pracujících v oblasti biomedicíny. Filosof se zase může ptát, co je správné a zda zavedená praxe odpovídá stupni našeho obecného morálního směřování. Společenské vědy obecně mohou otevřít i ty otázky, které si přírodní vědy někdy raději nekladou.

Vegetarian.cz: Čím si podle vašeho názoru zvířata zasloužila pozici oběti?

Tereza Vandrovcová: No nedá se říct, že zasloužila, spíše měla tu smůlu, že se ocitla v roli prostředku k plnění cílů nejmocnějšího druhu na planetě. Když se balancuje, pro čí dobro se něco dělá, tak má člověk v tom systému současné dominance vždy navrch. Současně se ale projevuje vůle, aby ta dominance nebyla absolutní, tedy aby si člověk nemohl dělat úplně, co se mu zlíbí.

Také se neustále mění hranice toho, co je ještě přípustné a co nikoliv. S tím, jak se stále více obohacují znalosti etologů, kteří se zabývají chováním a inteligencí zvířat, tím častěji přestává být tou hraniční čarou příslušnost k lidskému druhu. V poslední době se například jedná o úplném zákazu pokusů na primátech.

Vegetarian.cz: Dokáže experimentující vědec utlumit své emoce či morální zábrany, když testuje na zvířatech kosmetiku nebo účinek zbraní?

Tereza Vandrovcová: Ano, pokud někdy morální zábrany vůči používání zvířat v laboratoři měl, tak aby mohl daný pokus vůbec provést, tak je samozřejmě musí potlačit, jinak by se pro něj práce stala nesnesitelnou.

Než vědec do laboratoře nastoupí, prochází obvykle sérií pitev a pokusů již na škole, kde se učí tomu profesionálnímu odstupu v kolektivu vrstevníků. Když pak nastoupí do výzkumu, podporuje tuto morální distanci celá škála mechanismů např. genetická homogenita používaných zvířat, označování kódy a další věci, které pomáhají se na zvíře dívat pouze jako na model, jako na zdroj dat než jako na entitu, která má své vlastní pocity a životní příběh.

Ještě bych se ale vrátila ke znění vaší otázky a pro přesnost dodala, že se u nás již kosmetika na zvířatech testovat nesmí.

Vegetarian.cz: Co byste řekla o odborné sekci na ochranu zvířat ve Straně zelených a váš názor na politiku vůbec?

Tereza Vandrovcová: Tato sekce slouží jako poradní orgán vedení strany v otázkách ochrany zvířat, takže když se například připravuje nějaká novela na ochranu zvířat, sepisuje se program do voleb nebo se plánuje vydat tisková zpráva k nějaké aktuální kauze, tak se na nás může vedení či tiskové oddělení obrátit a získat naše stanovisko.

Členy této sekce jsou jak právníci, veterináři, členové ústřední komise ochrany zvířat, tak i členové neziskových organizací a zástupci laické veřejnosti, kteří problematiku dlouhodobě sledují a mají proto dobrý přehled. Bohužel Strana zelených momentálně nemá v parlamentu zastoupení, takže i vliv činnosti sekce je v současné dost omezen. Co se týče mého názoru na politiku. Mrzí mě, že se voliči aktivně nezajímají o obsahy volebních programů a volí spíše podle hesel na billboardech, které se skutečným záměrem toho kterého politika má obvykle pramálo společného.

K moci se pak dostávají hlavně odborníci na propagandu a nikoliv lidé, kterým jde skutečně o nějaké zlepšení. Chtěla bych všem vzkázat, aby nebyli pasivní, aby se zajímali o programy, aby šli k volbám nebo dělali aktivismus, podle toho, na co mají sílu. Když se podívám na poslední volby v Berlíně, kde zelení získali 18%, vidím naději i pro Česko.

Vegetarian.cz: Co je Veggie Parade ?

Tereza Vandrovcová: Iniciativa Veggie Parade začala tak, že se skupinka aktivistů sešla a rozhodla, že po vzoru Francie a Itálie uspořádá v Praze každoroční pochod hrdosti vegetariánů a veganů, tedy nikoliv klasickou demonstraci "proti něčemu", ale oslavu "něčeho" - konkrétně soucitného životního stylu bez zabíjení zvířat.

       

Kromě samotného pochodu, který je pojat jako streetparty s hudbou, transparenty a rýmovanými pokřiky, je součástí Veggie Parade též veganské občerstvení, informační materiály, tematické stránky a afterparty s bohatým kulturním programem jako např. kapely, DJs nebo přednášky.

Vegetarian.cz: Na jedné z fotografií k rozhovoru z demonstrace je transparent: Po zvířecí svobodě - chceme tofu v hospodě:-) Chodí pak aktivisté do hospůdky?

Tereza Vandrovcová: Samozřejmě, zvláště po náročnějších akcích přijde posezení v hospodě velice vhod, ale jak říkáme na transparentu, takové marinované tofu s cibulkou a chlebem k dokonalosti zatím chybí. Ale neztrácíme naději :-)

pokračování rozhovoru...


LV