receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czzpět          Exkluzivní rozhovory pro vegetarian.cz

                PhDr. Tereza Vandrovcová II. část

Připravili jsme po vás rozhovor s PhDr. Terezou Vandrovcovou, autorkou nedávno vydané knihy Zvíře jako pokusný objekt: sociologická reflexe a organizátorky mezinárodní konference Critical Animal Studies.


PhDr. Tereza Vandrovcová
je absolventka katedry sociologie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, spoluorganizátorka a mluvčí iniciativy Veggie Parade, vedoucí Odborné sekce ochrany zvířat Strany zelených a doktorandka snažící se v rámci svého výzkumného projektu zpopularizovat obor Human - Animal Studies na české akademické sféře.2.část rozhovoru

Vegetarian.cz: První rok se akce jmenovala Veggie Pride. Proč jste se rozhodli akci přejmenovat?

Tereza Vandrovcová: Původně jsme tuto akci skutečně nazývali Veggie Pride, ale od francouzského originálu jsme se odklonili v tom, že jsme kromě poukazování na práva zvířat chtěli upozornit též na zdravotní a environmentální výhody rostlinné stravy. Zakladatelé tohoto konceptu by pochopitelně neviděli rádi, kdybychom pod jejich "značkou" poukazovali na jiné než etické ohledy vůči zvířatům.

Dalším důvodem k přejmenování bylo i to, že nám slovo Pride připadalo příliš namyšlené a také trochu zavánělo elitářstvím. Spíše než pýchu jsme chtěli zdůraznit ten oslavný charakter, a proto jsme pro druhý ročník akce v roce 2010 zvolili slovo Parade, které se překládá jako pochod či ještě lépe průvod.

Vegetarian.cz: Organizujete i jiné akce než je tento pochod?

Tereza Vandrovcová: Časem nám došlo, že jedna akce ročně nestačí a rozhodli jsme se pod hlavičkou Veggie Parade uspořádat i další akce. Během roku proto organizujeme benefiční koncerty, výstavy, přednáškové večery, demonstrace k různým významným dnům jako např. den laboratorních zvířat.

Druhou nejvýznamnější událostí, kterou pořádáme je Veggie měsíc, což je série akcí v měsíci říjnu, které jsou ohraničeny dnem vegetariánství 1.10. a dnem veganství 1.11. Letos budeme v jeho rámci poprvé pořádat i mezinárodní vědeckou konferenci.

Vegetarian.cz: Co je Human-Animal Studies?

Tereza Vandrovcová: Jedná se o relativně nový, ale rychle se vyvíjející společenskovědní obor, který se snaží reflektovat postavení mimolidských zvířat v lidské společnosti, vliv zvířat na lidské jednání či lidskou kulturu a kromě samotného popisu nabízí i perspektivu kritickou. Ta kritická odnož si říká Critical Animal Studies a snaží se vyvolat akademickou debatu s cílem ukončení zneužívání zvířat člověkem.

Vegetarian.cz: Jaké se tento nový obor těší podpoře na akademické sféře?

Tereza Vandrovcová: Ze začátku tento obor na některé kolegy působil trochu směšně, ale myslím, že už si na neobvyklý předmět sociologického zkoumání docela zvykli. Co se týče finanční podpory, mám také pozitivní zkušenost. Grantová agentura Univerzity Karlovy nám například schválila financování dvouletého projektu týkající se používání zvířat v biomedicíně s komentářem, že považují obor Animal Studies za perspektivní.

Vegetarian.cz: Můžete nám říci nějaké bližší informace ke konferenci Critical Animal Studies v ČR, která bude letos v říjnu v Praze?

Tereza Vandrovcová: Jedná se o velice významnou událost tohoto oboru, které se zúčastní akademici jak z Evropy, tak z USA, Kanady i Austrálie. V České republice se něco podobného koná vůbec poprvé, ale abych nevzbuzovala dojem, že jsme v této oblasti příliš pozadu, tak je třeba dodat, že v Evropě se jedná teprve o druhý ročník této konference (první rok byl v Anglii).

       

Vegetarian.cz: Proč se koná druhý ročník zrovna v České republice?

Tereza Vandrovcová: Původně se měl konat opět v Anglii a byla jsem připravena se zúčastnit se svým projektem. Jelikož se ale dlouho nic nedělo, napsala jsem americkému řediteli Institute for Critical Animal Studies, jestli neví, kdy bude otevřena registrace evropské odnože. Odpověděl, že Anglie letos nějak nestíhá a než jsem se stačila vzpamatovat, pasoval do role organizátora mě s tím, že Praha je krásné město, do kterého se jistě všichni rádi podívají.

Nakonec se ukázalo, že měl pravdu, protože zájem o účast byl obrovský. Původně jsme plánovali dvoudenní konferenci s přednáškami ve dvou místnostech, ale pro velký počet kvalitních abstraktů jsme jednu místnost přidali. Nakonec se zúčastní kolem 60 řečníků.

Vegetarian.cz:Je ještě možné se na konferenci přihlásit jako divák?

Tereza Vandrovcová: Ano, je možné se registrovat do 25. září 2011, takže kdo má zájem, ať neváhá a vyplní co nejdříve přihlášku na našem webu.

Vegetarian.cz: Mohou se naši čtenáři nějak aktivně zapojit do Human-Animal Studies?

Tereza Vandrovcová: Pokud jsou například studenty společenskovědních oborů, mohou přispět k jeho rozvoji tím, že se budou otázkou zvířat v lidské společnosti zabývat během svého studia nebo se na tuto oblast přímo specializovat. Lidé mimo tento obor mohou přispět v tom, že se budou o tento obor zajímat a informovat se o jeho výsledcích skrze konference či publikace.

Vegetarian.cz: Čtete vegetarián.cz :-) ?

Tereza Vandrovcová: Ano, byl to můj vůbec první zdroj informací, když jsem se před deseti lety stala vegetariánkou a neměla ve svém okolí nikoho, koho bych se mohla zeptat na jeho zkušenosti.

Ve druhém ročníku na sociologii jsem vegetarian.cz dokonce využila při svém prvním pokusu o sociologický průzkum. Psala jsem seminární práci na téma "proč se stali vegetariány" a příběhy čtenářů na vašem webu mi posloužily jako data k obsahové analýze.

Vegetarian.cz: Chtěla byste ještě čtenářům něco vzkázat na závěr?

Tereza Vandrovcová: Aby neztráceli naději ve změnu, aby šli a svou volbou (občanskou i spotřební) dávali najevo svůj postoj, a že si možná na některé z veggie akcí uvědomí, že nejsou sami a že to má smysl.

Vegetarian.cz: Děkujeme za rozhovor


LV