receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
www.csvv.cz
Stránky České společnosti pro výživu a vegetariánství Valná hromada ČSVV 2001

Dne 28.5.2001 se v Sedlčanech uskutečnila valná hromada ČSVV.

Pro vás, na které slovo valná hromada působí příliš technicky a administrativně, na vysvětlenou: V ČR není možné, aby lidé, kteří žijí vegetariánským životním stylem, mohli zabezpečit svým dětem stravování ve školských zařízeních (mimo jiné - protože u potravin, které si sami nevypěstrujeme vlastně nevíme co jíme, problém je označení potravin). Je to díky nevhodné legislativě a tak se musel zákonitě objevit subjekt, který tuto neznalost a nepochopení, možná díky zaneprázdnění státních úředníků jinými důležitými úkoly, začne vysvětlovat a napravovat. A to v době, kdy se celá Evropa sjednocuje na platformě občanské společnosti.

Jedním z úkolů je propagování kladného vlivu vegetariánství, který prokazatelně působí pozitivně na všechny složky člověka, lidské společnosti na rovnováhu v přírodě. Jen získávání vědeckých poznatků o působení vegetariánské stravy na člověka a informování veřejnosti o těchto vědeckých poznatcích však nestačí. Jak je známo z historie lidstva, o totéž se již dávno před námi snažili významné osobnosti jako např. Albert Einstein. Prostě žijeme ve střední Evropě na začátku 21.století v době, kdy o převážné většině z nás rozhodují zákony a vyhlášky. A proto se i ochrana života jako takového přestěhovala do prostředí zákonů, vyhlášek, petic. A tak i ČSVV musí hrát tuto roli a proto tedy valná hromada.

Setkání účastníků valné hromady se uskutečnilo v pěkném prostředí Sedlčanského učiliště, díky paní Mgr. Pejšové, která tuto akci výborně připravila.

Valná hromada byla zahájena tak, jako se běžně zahajují valné hromady v ČR :-) krátkým zklidněním (chcete - li meditativním) a hudebním vstupem hrou na japonskou flétnu schakuhachi na kterou zahrál hudební skladatel a dlouholetý vegetarián Vlastislav Matoušek .

Přednáška MUDr.Zbyňka Luňáčka byla doprovázena  podklady na projektoru.Následoval odborný program - přednáška MUDr. Zbyňka Luňáčka o pozitivních vlivech vegetariánství na zdraví. V přednášce se posluchači seznámili s některými novinkami z oblasti výživy. Byla také zdůrazněna některé rizika konzumace živočišných bílkovin, zejména negativní vliv na metabolismus vápníku a z toho vyplývající riziko osteoporozy. Při nadměrné konzumaci živočišných bílkovin je také větší riziko vzniku rakoviny a infarktu.

Jako další bod byla přednáška Ing. Richarda Bartáka, CSc. na téma Získávání surovin pro výrobu potravin s hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního. Velmi zajímavé bylo porovnání cen potravin od nejlevnějších po nejdražší v závislosti ceně 100 g bílkovin v dané potravině a mnoho dalších porovnání převážně graficky zpracovaných. Je jen škoda, že tyto jasné údaje o výhodnosti snižování spotřeby živočišných potavin nejsou více publikovány.

Výbor ČSVV prezentoval hodnocení činnosti ČSVV za rok 2000 (podrobnější zpráva viz www.csvv.cz)

Poté byl ustanoven Plán činnosti na další období 2001 a začátek roku 2002 Základem pro plán je Přehled projektů. Vzhledem k tomu, že o co více je projektů a nápadů o to méně je realizátorů. Proto tedy ČSVV musela vytvořit priority a některé projekty odložit. Hlavním projektem ČSVV s největší prioritou je Konference k doporučeným dávkám živin pro děti ve věku 3 - 6 let". V současné době probíhá jednání se Státním zdravotním ústavem k zaslaným materiálům (které vypracovala OSpN) ve věci změny vyhlášky o školním stravování.

Druhým pilotním projektem projektem je rozvoj informačních bodů ČSVV, které by měly popularizovat vegetariánský životní styl a podávat informace o činnosti ČSVV.

Novým důležitým projektem je Návrh změny zákona č. 110 - o potravinách a tabákových výrobcích. (Označování potravin).

Na VH byl nabízen velký výběr literury, časopisů a propagačních předmětů.

Abychom stále jen nejednali, tak o překrásné hudební vstupy se postarala celá vegetariánská rodina Matouškova ve složení: rodiče Vlastislav a Klára, čtyři děti a páté na cestě. Během odpoledne i dopoledne zazněly skladby staré písničky z jižních Čech, Stranusova kancionálu, Jistebnického kancionálu, dudy dobové renesanční moldánky, gemzhorn, kamzičí roh, niněra, různé zobcové flétny a také saltérium.

Vedoucí Odborné skupiny pro nutrici MUDr. Zbyněk považuje jako hlavní úkol vytvářet protiváhu zavádějícím zprávám o vegetariánství z médií, publikací vlastních článků, organizováním seminářů a osvětových přednášek.

Ing. Richard Barták, CSc. vyzdvihl důležitost rozšiřování počtu členů Společnosti a jejích sympatizantů. Problém vegetariánství vnímá jako politickou záležitost a pro uplatňování nároku na potřeby vegetariánů je třeba mít mandát co největšího počtu jedinců, kteří se hlásí k prosazovaným myšlenkám a požadavkům.

Předseda ČSVV Škvařil zdůraznil důležitost aktivizování členů ČSVV, formou jejich zapojení do projektu Informační body ČSVV. Jako důležitou součást rozvoje tohoto projektu vidí větší informovanost členů Společnosti o činnosti ČSVV v různých regionech ČR a nastartování společenského dění v ČSVV. Jako velmi přínosnou zhodnotil spolupráci aktivistů ČSVV s dalšími organizacemi zaměřenými na ochranu zvířat a životního prostředí.

Jako odměnou za hlasování a podobné náležitosti bylo překvapení: neplánované pozvání společností Bonsai SUMIKO do zahrady plné Bonsají v japonskem duchu v Nedrahovicích. A tak účastníci VH mohli vyslechnout flétnu japonských mnichů schakuhachi v podání Vlastimila Matouška v krásném prostředí japonské zahrady.

Večerním vyvrcholením valné hromady byla hra na dudy, která až do pozdních večerních hodin doprovázela zpěv českých lidových písní (je pěkné, když se lidé dokážou příjemně bavit i bez alkoholu). Při večerním usínání zazníval celou budou krásný zvuk flétny schakuhachi.

Jednání pokračovalo další den setkáním aktivistů, bude publikováno zítra.

Vaše redakce Vegetarian.cz