receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Etická a environmentální rizika konvenční stravy

                                      3-4 ze 7 otázek pro Svámídžího

Na dotazy České společnosti pro výživu a vegetariánství odpovídá Jeho Svatost mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda, autor systému Jóga v denním životě, v němž propojil starodávnou jógovou tradici se svým duchovním poznáním a s výsledky bádání moderní vědy.

Otázka 3. Sociální vztahy.

ČSVV: Dnes pozorujeme významný nárůst agresivity, zvláště u dětí a dospívajících. Může vegetariánství přispět ke zmírnění nebo dokonce k vyřešení tohoto problému?

J.S.m. paramhans svámí Mahéšvaránanda: Mladí jsou dneska problém. Ale nevinil bych je z toho. Ten problém způsobili rodiče. Oni jsou tím vinni. Nejsou jim schopni poskytnout výchovu, kterou mladí potřebují, a správnou stravu.

Když budou mít všichni sattvickou a dobrou stravu, nebudou existovat problémy s drogami, kriminalitou, agresivitou atd. Jestli to takhle půjde dál, budou mladí největší destruktivní silou. To je další problém, který nás teď čeká, který vznikne. A proto vegetariánský život, život v rovnováze poskytne mladým štěstí, radost, spokojenost a motivaci ke šťastnému, zdravému a dlouhému životu, a to je velice důležité. Rodiče mají tedy zodpovědnost a také lékaři mají zodpovědnost.

Mimochodem, lékaři vždy zkreslují skutečnost, protože mají rádi maso a nedokážou se ho vzdát. A argumentují vším možným. Miliony, miliardy dětí a jejich rodiny na celém světě jsou vegetariáni a jsou velmi šťastné a velmi zdravé. V naší organizaci Jóga v denním životě jsou z 99 % celé rodiny včetně dětí vegetariánské a vidíte, jak jsou dobré, úspěšné ve škole. Jsou úplně jiné, velmi inteligentní, velmi úspěšné, dokonce i ve sportu, ve studiu, v kultuře, umění, ve všem.

    

Otázka 4. Mravní úpadek lidstva

ČSVV: V současné době si uvědomujeme, že prožíváme nejen významné klimatické změny a ekonomickou krizi, ale také krizi mravní. Existuje nějaká souvislost mezi těmito krizemi a způsobem stravování lidí?

J.S.m. paramhans svámí Mahéšvaránanda: Ano, posledních 40 let opakuji stále to samé. Když jsem přijel do Evropy poprvé, před 40 lety, lidé se smáli, když jste mluvili o vegetariánství. Říkali cože? Tohle má být jídlo? A teď, po 40 letech působení, zvláště tady, v bývalém Československu, si někteří dokonce otevírají vegetariánské restaurace a z mnoha lidí jsou vegetariáni.

Teď už se po celém světě doporučuje, a také Světová zdravotnická organizace to radí, žít vegetariánsky. Takže to má vliv a tato ekologická a ekonomická krize by nepřišla, kdyby lidé jedli vegetariánsky. Kdyby se všichni stali vegetariány, bylo by dost práce pro všechny, dost dobrých polí, měli bychom velmi dobré zemědělství, žili bychom v rovnováze. Ale jistě přijde čas, kdy už lidé nebudou mít na výběr, buď budou jíst vegetariánsky, nebo zemřou.

Protože to maso…, ve zvířatech se vyvine určitý druh hormonů, které lidé nedokážou strávit. Pak se lidé budou muset stát vegetariány. Takže je lepší stát se vegetariánem už teď, než bude příliš pozdě.

Pokačování odpovědí na další otázky.