receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz


Reportáž - ČSVV na veletrhu Salima 2004

Skalní vegetariáni a vegani si asi povzdechnou: co tam dělají, "mezi takzvanými masaři". Jaká byla skutečnost se Vám pokusíme přiblížit v následující reportáži.


Pravdou je, že Salima je největší potravinářský veletrh v ČR a díky očekávanému vstupu nových zemí do EU v roce 2004 a dvouletému cyklu veletrhů vzrostl počet vystavovatelů a také zájem odborníků a médií. Česká společnost pro výživu a vegetariánství ve spolupráci s BVV připravila v rámci doprovodných programů odborný seminář na téma Ochranná strava - volba pro zdraví. Seminář se konal v Press Centru pavilonu E v hlavním sále a byl určen pro novináře. Součástí semináře byla malá tisková konference, která se nakonec volně propojila s vegetariánským rautem na závěr semináře. Zúčastnění zástupci médií obdrželi tiskovou zprávu vydanou k této akci ČSVV Vegetariánství ANO a další informační materiály.

V úvodu byla krátce představena Česká společnost pro výživu a vegetariánství jako taková a následoval se svým příspěvkem MUDr. Zbyněk Luňáček, vedoucí odborné skupiny pro nutrici.

V úvodu upozornil na rizikové faktory civilizačních chorob. Jako řešení představil nový výživový termín "Ochrannou stravu". Vysvětlil že tento termín nelze zaměňovat s tzv. racionální výživou, která má jen velmi nízký kardiopreventivní účinek. Sice omezuje živočišné tuky, ale má naopak vyšší obsah živočišných bílkovin, které prokazatelně zvyšují výskyt civilizačních chorob jako cukrovky, ledvinových a žlučníkových kamenů a také zlomenin. Ochranná strava oproti tomu přísun živočišných bílkovin minimalizuje a zajišťuje vysoký příjem ochranných látek obsažených v rostlinných potravinách, především ovoci a zelenině.

Současně uvedl doporučení lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu PCRM "Lidé, kteří nejí maso jsou celkově zdravější než konzumenti masa". a výživové doporučení Světové zdravotnické organizace WHO z roku 2003.

Zajímavé bylo jeho srovnání doporučených denních dávek bílkovin pro děti od 4 - 6 let. Vyhláška ČR 48/1993 uvádí 66 g bílkovin za den, ale Slovensko 27, UK 19,7 USA 24 a Francie dokonce 18. Průměrný příjem bílkovin vegetariánských dětí splňuje doporučované hodnoty, ikdyž tento příjem bývá nižší než je příjem nevegetariánských dětí.

Po přestávce vystoupil Ing. Richard J. Barták, CSc. s tématem racionální vegetariánství. Představil vegetariánství z pohledu altruismu (nesobeckého způsob myšlení, jednání ve prospěch druhých) jako lepší formu vegetariánské filosofie, která klade nevraždění a obecné blaho zvířat před prvotnost zájmu o vlastní zdraví.

Zdůraznil ekologické aspekty, bezohledným kořistnictvím člověka jsou vztahy mezi jednotlivými organismy velmi poškozovány, samozřejmě k jeho vlastní škodě, neboť člověk je sám součástí přírody.

Krátce upozornil na vliv na životní prostředí. Hlavně koncentrované chovy zvířat působí nepředstavitelné a jen velmi těžce sumárně vyčíslitelné škody na životním prostředí. (t.j. vody povrchové i podzemní ). Při velkochovech vzniká oxid uhličitý a zvláště metan, tyto jsou příčinou skleníkového efektu a následujících klimatických změn s negativními důsledky. Vegetariáni se nezúčastňují tohoto jednání a tím kladně ovlivňují životní prostředí.

Jako poslední uvedl Ing. Richard J. Barták, CSc. aspekty etické, kde zmínil, že Lakto-ovo vegetariáni by však měli produkty z chovu zvířat pořizovati pouze z ekologického zemědělství ("bioprodukty"), které se zvířaty jedná eticky, t.j. jako s tvory vnímajícími podobně jako lidé.

Je třeba podotknout, že při této části semináře větší část novinářů odešla, zda to bylo způsobeno daným tématem, či souběžnou ochutnávkou vín o parto níže :-) těžko říct.

A protože vegetariánství je hlavně o dobrém jídle, byl vyvrcholením celé akce vegetariánský raut. ( Firmy KALMA a CERIA sponzorovaly). Větší část tiskové konference se totiž přenesla právě na raut. Zde byly přítomnými novináři pokládány dotazy a nejen na témata ze semináře, ale i na vlastní podávané pokrmy.

Dotazy "jak to drží pohromadě bez vajíčka" nebyly výjimkou, asi nečtou náš server :-) Závěrečné tiskové konference se účastnil mimo jiné i zástupce České tiskové kanceláře (ČTK). Poděkování určitě patří redaktorům veletržního zpravodaje za vydání tiskové zprávy a PR managmentu Salimy 2004 za možnost realizovat seminář.

pro Vegetarian.cz E.D.


Další fota z rautu a co nabídla Salima 2004 nového pro vegetariány se dozvíte zítra a během týdne z dalších reportáží - sledujte Vegetarian.cz