receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czPOPULAČNÍ STUDIE ZDRAVOTNÍHO STAVU VEGETARIÁNŮ

Přehled šesti studií s komentářem.

Studie 1

Dwyer J.: Health aspects of vegetarian diets In: AM J Clin Nutr 1988,48,712-38

Komplexní pohled na zdravotní účinky vegetariánské stravy. Citované studie např.: 27530 Adventistů sedmého dne po dobu 21 let, 11000 Walesanů - vegetariánů sledováno po dobu 7 let, 12 000 mužů nevegetariánů v sedmi zemích sledováno po dobu 7 let. Pozitivní vlivy vegetariánského způsobu života u Adventistů sedmého dne zahrnují např. snížení úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a některé typy rakoviny. Konstatováno také prodloužení celkové délky života vegetariánů. Kladný zdravotní efekt vegetariánství byl zjištěn tím průkazněji, čím důsledněji byla dodržována vegetariánská strava sledovaných osob.

Tufts University School of Medicine and the Frances Stern Nutrition Center, New England Medical Center Hospital, Boston, MA, USA


Studie 2

Key T., Thorogood M, Appleby P., Burr M.: Dietary habits and mortality in 11 000 vegetarians and health conscious people: results of a 17 year follow up. IN: British Medical Journal 1996,313,775-9

Rozsáhlá, 17 let trvající studie na 11 tisících lidech, z toho 4500 vegetariánů, ostatní se způsobem výživy blízkým vegetariánství. Sledovány příčiny úmrtí jednotlivých skupin lidí podle výživových zvyklostí. Po 17 letech sledování konstatována podstatně nižší úmrtnost u celé sledované skupiny v porovnání s ostatní populací.

Imperial Cancer Research Fund, Cancer Epidemiology Unit, Radcliffe Infirmary, Oxford OX2 6HE Department of Public Health and Policy, London School of Hygiene and Tropical Medicine, London WCE 7HT


Studie 3

Sanders TAB, Reddy Sheela.: Vegetarian diets and children. In: Am J Clin Nutr 1994,59(suppl): 1176S-81S

Práce je zhodnocením dříve provedených studií vegetariánů, hlavně dětí, prováděných na Adventistech sedmého dne, etnických menšinách ve Velké Británii a další skupinách vegetariánů. Citace dříve prováděných studií. Závěrm práce je, že vegetariánská výživa dětí má určitá rizika, ale tato rizika lze snadno eliminovat správným výběrem vegetariánských potravin. Pak jsou vegetariánské děti zdravé, normálně vyvinuté po stránce fyzické i psychické a netrpí žádným nutričním deficitem .

Department of Nutrition and Dietetics, King College, University od London


Studie 4

Weaver CM, Plawecki KL.: Dietary calcium: adequacy of a vegeatarin diet. In: Am J Clin Nutr 1994,59(suppl): 1238S-41S

Sledování souboru 62 vegetariánů a 63 nevegetariánů z hlediska příjmu bílkovin a vápníku. Závěr studie je, že vegetariáni nemají větší riziko osteoporozy než nevegetariáni.

Department of Food and Nutrition, Purdue University, West Lafayette, IN, USA.


Studie 5

Nnakwe, Kies and McEndree.: Calcium and phosphorus nutritional status of lacto-ovo-vegetarian and omnivore students consuming meals in a lacto-ovo-vegetarian food service In: Nutrition Reports International, February 1984,Vol.29 No.2

Studie provedená na 23 amerických studentech, Adventistech sedmého dne. Prokázán dobrý příjem vápníku ve skupině vegetariánů i nevegetariánů.

Department of Human Nutrition and Food Service Management, University of Nebraska, Lincoln


Studie 6

Sack F, Ornish D.: Plasma lipoprotein levels in Vegetarians In: JAMA,Sept 13, 1985-Vol 254, No.10

Studie provedená na 132 lidech se závěrem (kromě jiného) že hladina LDL-cholesterolu koreluje s konzumací mléka a vajec.

Přehled studií sestavil MUDr. Zbyněk Luňáček