receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz

zpět na tisk


Poprvé v historii konference budou dvě třetiny jídel podávaných na COP plně rostlinného původu                              


Konference OSN o změně klimatu v roce 2023, označovaná jako COP 28, bude 28. konferencí o změně klimatu, koná se od 30. 11 do 12. 12 2023 v Dubaji.V Den Země 2023 společnost ProVeg zaslala dopis se společným prohlášením předsednictví letošní konference OSN o změně klimatu COP28, která se koná v prosinci v Dubaji.

Dopis, který byl zaslán ve spolupráci s YOUNGO, přední globální klimatickou skupinou vedenou mládeží, a kampaní Food@COP, vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že stravování na konferenci bude skutečně udržitelné a jako takové bude převážně rostlinné.

Dopis podpořilo více než 140 organizací občanské společnosti z celého světa.

Konkrétně vyzývá předsednictvo COP28, aby zajistilo:

Nejméně tři čtvrtiny všech potravin v nabídce jsou rostlinné.

Všechny druhy potravin – zejména položky rostlinného původu – jsou cenově dostupné, výživné, regionální (pokud je to možné) a kulturně inkluzivní.

Jasný emisní štítek je zobrazen pro všechny druhy potravin, jak bylo implementováno na COP26.

COP28 má změnit přístup ke stravování. Poprvé v historii konference budou dvě třetiny jídel podávaných na COP plně rostlinného původu a předsednictví COP28 se zavázalo poskytovat na potravinách značení emisí .

Společnost ProVeg se účastní COP již několik let a opět vyšle delegaci na letošní konferenci, která začíná v Dubaji 30. listopadu. Společně s více než 15 partnery pořádají Food4Climate Pavilion , který bude domovem řady panelových diskusí a networkingových akcí o změnách potravinových systémů a alternativních proteinech. V letošním roce bude pavilon zdůrazňovat potřebu transformace našeho globálního potravinového systému, který je zodpovědný za přibližně třetinu celkových globálních emisí skleníkových plynů.

Spojením odborníků z potravinářského průmyslu, nevládních organizací a mládežnických aktivistů (prostřednictvím Rady mládeže ProVeg ) se snaží obohatit diskuse o přístup k tvorbě politik založený na důkazech a pomoci zajistit pozitivní výsledek konference.


     

zdroj:https://proveg