receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitSvětový vegetariánský kongres
Světový vegetariánský kongres 2002

Setkání aktivistů

České společnosti pro výživu a vegetariánství


Na vysvětlenou - víme, že slovo aktivista vypadá podivně, přesto aktivista ČSVV je člověk, který se rozhodl zapojit do právě se dynamicky se tvořící občanské společnosti v Evropě.

V době, kdy si lidé, kteří nejsou lhostejní signálům přírody viz. BSE, kulhavka, slintavka, uvědomují nutnost stále více poukazovat na to, že

hlavním úkolem člověka na této planetě je ochraňovat druhé, a to nejen lidské bytosti, ale i ostatní tvory a přírodu a planetu jako celek

V ČR působí několik organizací, které se zabývají ochranou přírody, hospodářských zvířat apod. Tato ochrana je v dnešní době velice důležitá, a internetový server Vegetarian.cz tyto aktivity podporuje.

Pokud však nebude poptávka, nebude ani nabídka.

Pokud na našem stole budou zdravé, chutné potraviny rostlinného původu, nebudou vznikat ani další jatka, masové vybíjení týraných zvířat, stres, zabíjení, a nebude se lidem neustále vracet plod těchto aktivit formou disharmonie ve společnosti, a v nejhorším případě přírodními katastrofami. Aktivista je tedy občan, který se rozhodl aktivně se zapojit do věcí obecných, aby tak pomohl společnosti a státu ve věcech, kterými bohužel nemá čas se zabývat pro jiné "důležité věci".

Začátek setkání zahájil tento víkend tradičně Vlastislav Matoušek - hudební vstup (hra na schakuhachi)

Ze setkání Vám přinášíme důležité body .

1. Žádost o novelizaci vyhlášky MZd č. 297/1997 Sb., ze dne 28. listopadu 1997. Žádáme, aby veškeré potraviny byly označeny tak, aby bylo jednoznačně stanovitelné, že neobsahují suroviny živočišného původu a jsou tedy vegetariány použitelné. Současnému faktickému stavu odpovídajícímu zahrnutí surovin živočišného původu do skupiny látek nesoucích zdravotní riziko, dle stávajícího § 9, což je jednoznačné.

Pomineme-li totiž vědecky již zcela prokázaná rizika zdravotní z dlouhodobého požívání živočišných produktů a přídatných látek používaných k jejich zpracování či z jejich požívání nadměrného, jsou dnes jasná zdravotní rizika i z jednorázového požití živočišných produktů, ať již máme na mysli stále se vyskytující infekční choroby (salmonelózy, shigelózy aj.) či otravy jedem klobásovým apod., ale hlavně dnes stále hrozící chorobu Kreutzfeld - Jakobovu, proti níž je důsledná ochrana možná pouze naprostým vyloučením potravin živočišného původu z diety.

Na tuto ochranu vlastního zdraví ovšem nemají zákonné právo pouze vegetariáni, ale všichni členové lidské společnosti - musí však tuto možnost mít, což je proveditelné pouze pravdivou, úplnou a zřetelnou informací uvedenou na každé potravině


Setkání Sedlčany 20012. Zaslání stížnosti parlamentu ČR v otázce novelizace zákona o myslivosti předloženého Jaroslavem Palasem (sněmovní tisk č. 788).

Dle našeho názoru je zcela nepřijatelné, aby měli myslivci zákonem zajištěné právo, lépe "bezpráví", vstupovat za účelem lovu na naše pozemky bez našeho výslovného povolení.


3. Jak je možné začít ve svém okolí budovat informační body ČSVV a jak získávat informační materiály.

ČSVV funguje již dva roky a za tuto dobu dosáhla ve své práci řady pěkných výsledků. V současnosti se nepotýkáme s nečinností organizace, ale s malým povědomím veřejnosti o vykonané práci. Informační body by měly sloužit k průběžnému seznamování veřejnosti s novými poznatky ve výživě a s výsledky práce ČSVV.


Rychlost a kvalita realizace výše uvedených bodů je závislá také na Vaší pomoci. Vlastně jen na ní. Skutečně každý může nějak pomoci, mnoho z Vás nám zasílá informace o restauracích a prodejnách zdravé výživy, posíláte aktualizaci změn, děkujeme.

Chtěli bychom se jen pohodlně a plnohodnotně stravovat vegetariánsky, aby naše děti tak mohli jíst ve školách. Přesto, že je to zdravotně výhodnější a bezpečnější, svůj názor nevnucujeme, jen bychom chtěli výše uvedené. A ostatní, ať jí, co jim chutná včetně jejich odpovědnosti viz. předcházející text .

Problém vegetariánství je vnímán i jako politická záležitost a pro uplatňování nároku na potřeby vegetariánů je třeba mít mandát co největšího počtu jedinců, kteří se hlásí k prosazovaným myšlenkám a požadavkům.

Proto tuto společnost podporujeme na stránkách Vegetariána.

Česká společnost pro výživu a vegetariánství se těší na vaši spolupráci.

Vaše redakce Vegetarian.cz