receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět


Českáspolečnost pro výživu a vegetariánství a

Střední hotelová školav Kroměříži

Uspořádaly ve Zlíně dne 2.10.2001 seminář

Gastronomie nového tisíciletí

foto ze semináře - obřadní síň Magistrátu Seminář byl určen kuchařům a vedoucím restauračního stravování. Jeho cílem bylo poskytnutí podnětů pro zavedení jídel prospěšných zdraví do restauračních provozů.

Místem konání byla obřadní síň Magistrátu města Zlína. Seminář byl součástí Týdne zdraví ve Zlíně 2001.

Akci slavnostně zahájil MUDr. Jiří Sýkora místostarosta Zlína a po jeho krátkém úvodu následoval odborný program, a to blokem Současné pohledy na výživu.

Jako první vystoupila MUDr. Eva Marečková, vedoucí Centra pro podporu zdraví Krajské hygienické stanice Zlín. Ve své přednášce zhodnotila rizika civilizačních onemocnění, zejména z pohledu racionální výživy. Následovala přednáška MUDr.Zbyňka Luňáčka z ČSVV Spotřeba jednotlivých poživatin a míra jejich vlivu na onemocnění nebo ochranu zdraví. Jako hlavní rizikový faktor civilizačních onemocnění zde byl označena konzumace živočišných potravin, zejména masa. Snížením spotřeby masa můžeme předejít mnohým nemocem, například rakovině, vysokému krevnímu tlaku nebo osteoporoze.

Další příspěvěk, Promítnutí hledisek výživové teorie do kulinářské praxe, přednesl Jaroslav Škvařil, člen odborné skupiny pro nutrici ČSVV, technolog výroby Klaso sortimentu, spoluautor a lektor Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu. Zaměřil se zejména na to, jak současné teoretické nutriční poznatky přenést do běžného stravování, a to veřejného i domácího.

foto: ČSVV 2001

Další blok nazvaný Moderní a zdravé pokrmy na jídelním lístku zahájil Ing. Zdeněk Hladík, ředitel kulinářské akademie Vitana a.s., lektor kurzu Moderní bezmasé pokrmy, dlouholetý člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR přednáškou Moderní pohled na jídelní lístek. Přednáška byla velmi názorná a přitažlivě podaná a byla posluchači velmi pozitivně přijata.

S příspěvkem Zdravá jídla v duchu tradiční české kuchyně vystoupila Ing. Eliška Škvařilová, vedoucí vývoje Klaso sortimentu, autorka norem bezmasých jídel, spoluautorka a lektora Rekvalifikačního kurzu pro obor kuchař a prodavač se zaměřením na lakto-ovo-vegetariánskou stravu, na zdraví prospěšné potravinářské výrobky a aktivní životosprávu. Pro mnohé posluchače byl zajímavý fakt, že velká většina našich předků se stravovala převážně rostlinnou stravou, z dnešního pohledu poměrně energeticky chudou. Byly to hlavně obiloviny, brambory a některé druhy zeleniny, například zelí.

Příspěvek Tradiční jídla světové vegetariánské kuchyně prezentoval Tibor Keše, provozní vedoucí Vegetariánské restaurace Aura s nadčasovým zaměřením. Pověděl něco ze zákulisí provozu své restaurace, přinesl ukázky jídelníčku a fotky jídel a přítomné zaujal dobrými marketingovými nápady. Již v průběhu přednášek mohli účastníci semináře ochutnávat z nabízené prezentace jídel. Degustaci připravili postupně Stanislav Vaněk, mistr odborného výcviku Střední odborné školy v Kroměříži, Markéta Václavinková, provozní vedoucí Stylové restaurace Rabaka ve Frýdlantu nad Ostravicí a Tibor Keše z vegetariánské restaurace Aura, Brno. Základními vlastnostmi předváděných vegetariánských jídel byla pestrost, chutnost a dobré zdravotní účinky na lidský organismus. Ochutnávky byly opravdu výborné a zajisté mnohé přítomné inspirovaly.

Panelová diskuse ukončila oficiální program semináře.

V jejím úvodu vyhodnotil Tomáš Čabla Průzkum nutriční úrovně restaurací ve Zlíně a okolí. Výsledky nejsou příliš lichotivé, neboť se zjistilo, že v okrese Zlín není ani jediná restaurace, která by byla schopna plně uspokojit požadavky vegetariánů.

Dále pak Ing.Petr Hajný, ředitel SOŠ Kroměříž promluvil možnostech doplňkového vzdělávání pro kuchaře v oboru Moderní česká kychyně. Součástí semináře byla i výstavka surovin vhodných pro přípravu jídel prospěšných zdraví.

Panelová diskuse

Výstavku zajistil Velkoobchod se zdravou výživou Matyska a.s. Závěrem lze vyzdvihnou nejen výbornou organizaci semináře, ale především jeho přínos pro zavádění zdravých a vegetariánských jídel do veřejného stravování.

Dobrou chuť.