receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.cz
zpět


Odborný seminář pro učitele hotelových škol :

"Příprava jídel racionálních a vegetariánských"

Garant semináře: Česká společnost pro výživu a vegetariánství

Přednáškový sál Střední odborné školy v Kroměříži

Účastníci akce:

ředitelé hotelových škol, sdružených v AŘHŠ ČR, odborní učitelé hotelových škol, odborní učitelé dalších gastronomických škol a zařízení, majitelé vegetariáských restaurací.

19. - 20.září 2000, Místo semináře: SOŠ a SOU Kroměříž, Pavlákova 3942

Idea semináře:

- zpřístupnění informací o zdravém životním stylu

- praktické ukázky přípravy a servírování racionál. a vegetariánských jídel

- navázání a prohloubení mezilidských vztahů


Přednášky dne 19.září 2000

Vliv životního stylu na zdraví člověka (MUDr. Zbyněk Luňáček - ČSVV)

ČSVV

Výživové směry a jejich kulinářská specifika (Jaroslav Škvařil - ČSVV)

Získávání surovin - vazby ekonomické, sociální, ekologické a etické (Ing. Richard Barták, CSc. - ČSVV)

Vegetariánství jako model zdravotní prevence (MUDr. Zbyněk Luňáček - ČSVV)

Historie alternativního stravování v ČR (Jaroslav Škvařil - ČSVV)

Společenský večer s ukázkou vegetariánského rautu a ochutnávkou arcibiskupských mešních vín.

Praktické ukázky z přípravy pokrmů

Program dne 20.září 2000

Současný stav racionální a alternativní výživy v našem společném stravování. (Ing. Zdeněk Hladík - Vitana)

Praktické ukázky racionálního a vegetariánského kulinářství

Příprava rac. a veg. jídel s komentářem (Ing. Hladík - Vitana)

Příprava rac. a veg.jídel s komentářem (S. Vaněk - SOŠ a SOU)

Panelová diskuse


Více informací uvedeme v nejbližší době v rubrice reportáže a rozhovory.