receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czDesetitisíce kusů dobytka hynou

- následkem nedostatečné péče a selháním zemědělců

Děje se tak v České republice, v tzv. rozvinuté zemi.

tisková zpráva 2. 9. 2005

Díky statistickým údajům SVS ČR o počtu vyšetřených jedinců dobytka nad 24 měsíců, z důvodu BSE, jsou k dispozici informace o počtu zvířat uhynulých či nutně poražených.

Od 1. 2. 2001 do 30. 6. 2005 bylo z důvodu BSE vyšetřeno 780 941 jedinců dobytka nad 24 měsíců, z toho 89 746 jedinců uhynulo v hospodářstvích v péči zemědělců a 164 568 ukončilo svůj život na nutné porážce, z důvodů zranění, infekcí či nedostatečné péče. Součet obou posledních čísel, tj. 254 314 tvoří 32,5 % z celkového počtu testovaných zvířat nad 24 měsíců věku, od 1. 2. 2001 do 30. 6. 2005 z důvodů BSE. Jedná se o 32,5 % zvířat, která zřejmě zažila velké strádání a bolest. Strádání či týrání třeba jen jednoho jedince dobytka se těm, kdo mají úctu ke zvířatům příčí, zde, v naší republice, dochází k utrpení desítek tisíc těchto zvířat.

Všimněme si (viz příloha), že v prvním pololetí letošního roku je to dokonce až 35,4 % jedinců dobytka, kteří nebyli poraženi standardně na jatkách, ale před koncem svého života zažívali větší či menší problémy a strádání: od 1. 1. do 30. 6. 2005 bylo v ČR vyšetřeno 85 143 jedinců dobytka nad 24 měsíců, z toho uhynulo v hospodářstvích 16 856 jedinců a dalších 13 324 bylo poraženo na nutných porážkách.

Bohužel, již neexistují údaje o osudu dobytka do 24 měsíců věku. Přitom zkušenosti z praxe ukazují, že čísla by rozhodně nebyla nízká. Poměrně často dochází k úhynům mladých telat a mladého dobytka z mnoha důvodů. Víme také, že zemědělci mnohdy nechají zvířata raději trpět či uhynout, než aby přivolali drahou veterinární pomoc a pak zvířata zahrabou do hnoje, místo objednání veterinární asanace na odvoz kadáverů (i když na úhradu asanační služby mohou žádat o státní příspěvek přes Mze ČR).

Navíc se obáváme se, že v mnoha hospodářstvích nedochází k řádné porodní a poporodní péči ani o matky, ani o mláďata, že není poskytována řádná či vůbec nějaká první pomoc.

Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP požádala v červenci ministra zemědělství o vysvětlení. Ptáme se, jak je možné, že tak ohromné množství dobytka, přes 30 %, končí v České republice tímto nestandardním způsobem, v rámci něhož zvířata pravděpodobně značně trpí - následkem špatné péče a špatným zacházením, nekvalitní a nedostatečné výživy, nevhodným ustájením, klimatickými vlivy. Vždyť právě zemědělci by měli mít co největší zájem na tom, aby jim svěřená či jimi pořízená zvířata prosperovala. Dále jsme se ptali, jaká efektivní a důsledná opatření hodlá ministerstvo zavést. Odpověď jsme zatím neobdrželi.

Dostupné statistické údaje navíc nejsou zcela dostatečné, týkají se pouze dobytka nad 24 měsíců věku. Tudíž počet kusů mladšího dobytka, který našim zemědělcům uhyne, zřejmě není oficiálně známý. Podle našich zkušeností se obáváme, že je to však také velmi vysoké číslo.

Jedná se o naprosto skandální přístup lidí - zemědělců ke zvířatům, kteří by naopak měli mít co největší zájem na tom, aby jim svěřená či jimi pořízená zvířata prosperovala. Zemědělci pobírají veliké množství státní podpory - dotací z daní nás všech a takto konají…

Na www.spolecnostprozvirata.cz (odkaz Desetitisíce hynou…) jsou tři příklady skandálního přístupu zemědělců ke zvířatům.

Společnost pro zvířata Pecharova 510/10, 140 02 Praha 4

Tel/fax: 222 135 224, 603 179 558 (Ing. D. Michaličková)

e-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz