receptyliteraturapotravinydiskuzezpět na úvodkde se najístkde nakoupitvegetarian.cz
vegetarian.czNapravený papoušek

David dostal k narozeninám papouška. Dospělého, s příšerným chováním a ještě horším slovníkem. Každé druhé slovo bylo sprosté. Ta slova, která nebyla sprostá, byla alespoň urážlivá. David se snažil papouška převychovat, neustále na něj vlídně hovořil, hrál mu jemnou hudbu, dělal všechno, co ho jen napadlo, aby mu dal dobrý příklad. Nic nepomáhalo. Řval na papoucha a papouch na něj řval nazpátek. Třásl jím, ale to papouška jen rozčílilo a byl ještě sprostší.

Nakonec ho v největším zoufalství strčil do mrazáku. Nějakou chvíli se ozývalo kvičeni, kopání a křik. Pak vše ztichlo a půl minuty bylo ticho. David se vyděsil, že se papouchovi něco stalo, a rychle otevřel dveře.

Papouch pokorně vystoupil z mrazáku, vkráčel do Davidovách nastavených rukou a řekl: "Domnívám se, že jsem vás patrně urazil svým neomaleným jazykem a akcemi. Budu usilovat o to, abych to napravil. Je mi to opravdu líto a prosím za odpuštění." David užasl nad tou změnou ptákova chování a chystal se zeptat, co zapříčínilo tu dramatickou změnu, když tu pták pokračoval: "A mohu se zeptat, co provedlo to kuře?"


Uveřejněno se souhlasem papouška :-)
Zde můžete zaslat Váš příspěvek